POŻYCZKA BEZ BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja powołana w 1977 r.

BIK gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone przez tę instytucję dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

W BIK znajdują się informacje dotyczące danych osobowych klientadane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat, a także informacje o zadłużeniu. Informację znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie były i są prowadzone przez banki i SKOK-i, a więc zarówno te, które obsługiwane są prawidłowo, jak i te, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo.

Jeśli zobowiązania spłacane były terminowo, dane klientów przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. W przypadku, gdy kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany prze klienta.

Dane znajdujące się w BIK mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez okres 5 lat, tylko wtedy, gdy nie regulowano zobowiązań lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni, oraz, równocześnie, upłynęło kolejne 30 dni od momentu poinformowania przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez zgody klienta.

Regularne spłacanie kredytów, daje nam pewność, iż w przyszłości będzie łatwiej otrzymać w banku kolejne zobowiązanie. Często jednak historia kredytowa stawia klienta w niekorzystnej dla niego sytuacji. W takich sytuacjach możliwe jest zaciągnięcie pożyczki bez BIK. Jednak bardzo niewielka ilość banków, dla własnego bezpieczeństwa, oferuje swoim klientom produkty bez BIK.

W przypadku pożyczki bez BIKbanki udzielają ich bez sprawdzania w BIK. Oferty takich banków można bez problemu znaleźć na stronach Internetowych.
Kontakt