Wniosek kredytowy

Aby ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego należy złożyć w banku specjalny wniosek wraz z kompletem dokumentów. Wzór wniosku bez problemu znaleźć można na stronach internetowych. Wniosek, o którym mowa musi zawierać następujące informacje:

– kwotę kredytu
– przeznaczenie kredytu
– charakterystyka inwestycji technologicznej, która zawierać musi kosztorysową wartość inwestycji netto, z pominięciem podatku VAT, cła, wszelkich opłat importowych i wszelkich innych kosztów inwestycji, które są odzyskiwane, kompensowane albo refundowane w jakikolwiek inny sposób

wartość kosztorysowanetto nakładów do tej pory
cykl realizacji inwestycji, na który zaciągany jest kredyt, należy określić go w miesiącach
termin rozpoczęcia realizacji
termin wstępnego zakończenia realizacji i osiągnięcia zdolności produkcyjnej

– źródło finansowania inwestycji, w tym miejscu należy podać kwotę i wartość procentową środków własnych, kredytu bankowego, środki z pomocy publicznej, jeżeli istnieją inne rodzaje finansowania planowanej inwestycji, oprócz wymienionych należy podać jakie.

Określić należy także wskaźnik efektywności inwestycji

 czas zwrotu kredytu
– opis lokalizacji inwestycji

Istotne jest także określenie w jaki sposób planuje się spłatę kredytu technologicznego. Możliwe są comiesięczne lub też co trzymiesięczne raty. Bank wymagać będzie przedstawienia sposobu zabezpieczenia kredytu. Wraz z wnioskiem o kredyt technologiczny kredytobiorca zobowiązany jest złożyć kompletne dokumenty do kredytu technologicznego. Wśród nich między innymi konieczne są:

– dokumenty dotyczące inwestycji technologicznej
– dokumenty dotyczące wnioskodawcy
– inne dokumenty wymienione we wniosku o kredyt

Nie obejdzie się także bez Bizness Planu, który zawierać musi:
– opis działalności wnioskodawcy
– cel inwestycji oraz jej opis
– charakterystyka procesu produkcyjnego
– analiza finansowania
– analiza płatności inwestycji
– rzeczowy zakres inwestycji
– analiza konkurencji i sytuacja rynkowa
– strategia marketingowo-reklamowa
Kontakt